Kinderfysiotherapie

Achter de Blauwe Deur

Kinderfysiotherapie

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij een aantal kinderen duurt het langer of wijkt het af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun functioneren. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door de kinderfysiotherapeut.

Een kinderfysiotherapeut heeft na de basisopleiding fysiotherapie de masteropleiding tot kinderfysiotherapeut gevolgd. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van het bewegend functioneren van kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar.

Voor wie?
Kinderfysiotherapie kan een uitkomst bieden bij diverse problemen.
Onderstaand een overzicht van een aantal kinderfysiotherapeutische indicaties.
•  (Motorische) ontwikkelingsachterstand bij baby’s en jonge kinderen (zoals vertraagd rollen, kruipen of lopen)
- Asymmetrische zuigeling (voorkeurshouding, musculaire torticollis, schedelafplatting, scheef liggen etc.)
- Pre- en dysmaturiteit
- Billenschuivers/tenenlopers
- Plexus brachialis laesie
- Overstrekken en huilbaby’s
• Kinderen met afwijkende of vertraagde grote motoriek
- DCD (developmental coordination disorder)/motorisch onhandige kinderen
- Problemen met het uitvoeren van motorische vaardigheden, zoals traplopen, springen, hinkelen, balanceren, klimmen, balvaardigheden etc.
- Bewegingsangst, onzekerheid, faalangst
- Afwijkend looppatroon
• Kinderen met afwijkende of vertraagde fijne motoriek
- Schrijfproblemen of problemen met pen- en papiertaken
- Problemen met andere handvaardigheden, zoals knippen, plakken, veters strikken etc.
• Orthopedische afwijkingen(zoals standsafwijkingen, sportblessures, nekklachten, hoofdpijn, scoliose, begeleiding na operaties of fracturen etc)
• Kinderen met complexe problematiek
- Neurologische aandoeningen (cerebrale parese, spasticiteit, spina bifida, neuromusculaire aandoeningen, spierziekten, hersenletsel t.g.v. een trauma of tumor etc.)
- Syndromen (i.c.m. met vertraagde algehele ontwikkeling)
• Kinderen met problemen in de sensorische informatieverwerking
• Kinderen met zwakke conditie of overgewicht als gevolg van een beperking
• Kinderen met Autisme spectrumstoornissen


Werkwijze Achter De Blauwe Deur

Verwijzing en aanmelding
Een verwijzing voor kinderfysiotherapie is alleen nodig voor chronische indicaties en aan huis behandelingen voor kinderen van 0-2 jaar. In alle andere gevallen kunt u zonder verwijzing een afspraak maken met de kinderfysiotherapeut.

Het kinderfysiotherapeutisch onderzoek
Na aanmelding vindt een gesprek plaats om duidelijkheid te verkrijgen over de hulpvraag. Vervolgens volgt een observatie en onderzoek, om een zo compleet mogelijk beeld van de problematiek te verkrijgen. Om het motorisch ontwikkelingsniveau van het kind in kaart te brengen, wordt vaak gebruik gemaakt van motorische observatielijsten en gestandaardiseerde testen. De bevindingen uit het onderzoek worden vervolgens besproken met de ouders/verzorgers en eventueel met de verwijzer. Soms is advies en voorlichting voldoende. Indien kinderfysiotherapie geïndiceerd is, zal de kinderfysiotherapeut een behandelplan opstellen.

Vergoeding
Kinderfysiotherapie wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering, het gaat om 18 behandelingen per indicatie. Vanuit de aanvullende verzekering kan er nog een extra vergoeding zijn, dit verschilt per verzekering.

Sensorische Informatieverwerking

image by WebDog

Er zijn zintuigen die we allemaal kennen: zien, horen, ruiken, voelen en proeven. Maar er zijn ook zogeheten verborgen zintuigen; het evenwichtsorgaan (vestibulair systeem) en de bewegings- en houdingszin (propriocepsis). Al die zintuigen werken de hele dag samen om ervoor te zorgen dat we goed reageren op onze omgeving. Ze informeren ons in feite over de wereld om ons heen.

Sensorische informatieverwerking is het proces van het opnemen, selecteren en verwerken van zintuiglijke informatie om te kunnen waarnemen, te reageren, te handelen en te beleven.

Bij sensorische informatieverwerkingsproblemen verloopt de informatieverwerking (prikkelverwerking) vanuit de zintuigen naar de hersenen niet goed. Prikkels komen sterker of juist minder sterk binnen. Kinderen kunnen over- of ondergevoelig zijn voor bepaalde prikkels. Dit heeft invloed op het gedrag van een kind, het kind reageert dan anders op de omgeving. Anderen kunnen dat gedrag misschien als onaangepast of vreemd ervaren. Maar in werkelijkheid krijgt het kind informatie over de wereld anders binnen en kan het kind niet goed reageren op de zintuiglijke prikkels.

De kinderfysiotherapeuten binnen praktijk Achter De Blauwe Deur zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen met problemen in de sensorische informatieverwerking (cursus ‘Anders kijken naar kinderen/Sensorische Informatieverwerking bij kinderen).

Afspraak maken

Na ontvangst van uw bericht, nemen we contact op om de afspraak te plannen

Graag dit formulier zo compleet mogelijk invullen, wanneer u gebeld wilt worden geef dan uw telefoonnummer in.